Thursday, March 4, 2010

High Blood

Si Don Abner nag pa checkup sa doctor kasi high blood siya. Sinabi ng Doctor na wag na siyang kakain ng matataba tulad ng baboy at balat ng manok. Dapat kumain na lang siya ng mga lumalangoy tulad ng isda.

Pagkatapos ng isang buwan bumisita ang Doctor kay Don Abner. Tinanong ng Doctor sa katulong kung nasaan si Don Abner. Sinabi ng katulong na nasa swimming pool si Don Abner. Sabi ng Doctor: “ah nag eehersisyo sa paglangoy si Don Abner”. Katulong: “Hindi po, tinuturuan yung baboy na lumangoy”

No comments:

Post a Comment