Thursday, March 4, 2010

Ngongo and Wife

NGONGO: Muk'a mo mapute!

WIFE: Di naman, ah.

NGONGO: Muk'a mo mapute!

WIFE: Di nga sabi mapute eh!

NGONGO: (shouting) Ang abi ko, MUK'A MO MAPUTE!!!

(Anak Nagising...)

ANAK: Ma, ang sabi ni papa, "ibuka mo mabute!, naman o,istorbo kayo...! hummppp!!!!

No comments:

Post a Comment